Profesionální posudek s certifikací

Vlastní bydlení je snem většiny rodin a jen málokterá z nich disponuje dostatečnou finanční hotovostí, aby se nemusela starat o hypotéku a s tím spojené požadavky. Součástí snad každého úvěru je přitom posudek hodnoty prodávaného domu nebo bytu a jen v ojedinělých případech lze čerpat bez tohoto posudku. Odhad tržní ceny nemovitostí mohou provádět nejen banky, ale také certifikovaní profesionálové s potřebnou licencí a lze tak korigovat výši úvěru dle potřeb žadatele. Banky totiž mají ve zvyku, reality spíše podhodnotit a žadatel pak musí doplácet rozdíl, jelikož lze čerpat pouze finance dle aktuálního posudku. Pokud si ovšem zákazník banky najme vlastního odhadce, může celkovou posouzenou hodnotu domu nebo budovy zvýšit a vyhnout se tak chybějícím financím.

rodinný dům

Dědické řízení i darovací smlouvy

Hypotéky nejsou jediným důvodem pro zjištění hodnoty domu, bytu nebo firemního objektu. Posudek je totiž potřeba například i u darovací smlouvy nebo dědického řízení, kde se rozhoduje o rozdělení majetku. Každá ze stran si přitom může přizvat vlastního odborníka to především v případech, kdy se strany neshodnou na hodnotě a chtějí výsledek posudku rozporovat.

schváleno

To se stává především u exekucí, kdy se dlužník snaží ohodnotit svůj majetek co možná nejvýše. Vlastní znalec je v takovém případě nutností a díky propracovanému posudku lze snížit celkové dluhy vyplacením majetku i o několik desítek procent. Vyčíslení hodnoty rodinného domu navíc hraje roli u pojištění majetku a lze díky němu rozporovat nízké plnění nebo nedostatečnou náhradu. Forma posudku by měla splňovat zákonnou normu č. 254/2019 Sb., ale i podobu podle prováděcí vyhlášky č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti, díky které jí lze použít i v soudních sporech či v dokumentaci, která to vyžaduje. Cena ocenění se pak liší dle typu nemovitosti, velikosti a složitosti celkového posudku.